Welkom op de website van Stichting Gerionne

GeriOnNe staat voor Geriatrische Oncologie Nederland. Een landelijke stichting, die aandacht vraagt voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten en die zich inzet om de zorg voor deze groep te verbeteren. Ruim 40% van alle kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar en dit aantal zal als gevolg van de dubbele vergrijzing alleen maar toenemen. Aandacht voor de specifieke problematiek van oudere patiënten met kanker wordt daarom steeds belangrijker.