Ouderen en kanker

Ruim 40% van alle kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar. De stichting GeriOnNe wil de zorg voor deze alsmaar groeiende groep graag verbeteren.

De oudere mens

Mensen gaan, naarmate ze ouder worden, van persoon tot persoon steeds meer verschillen vertonen. Die verschillen hebben ook invloed op het omgaan met en de behandeling van een ziekte als kanker. Maar wat is oud? Sommige ouderen staan fit, actief en midden in het leven, terwijl anderen van dezelfde leeftijd last hebben van allerlei ziekten en dagelijkse activiteiten slechts met moeite kunnen uitvoeren. Er is dan ook geen eenduidige definitie te geven voor de oudere patiënt, of beter gezegd de oudere mens.

Verschillen

Ook binnen de zorg worden verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd. Het criterium van een absolute leeftijd is discutabel omdat naast de kalenderleeftijd, de biologische leeftijd (de leeftijd zoals men zich voelt) een rol speelt. Leeftijd alleen is dan ook niet voldoende om de behandeling uit te stippelen; de fysiologische veranderingen als gevolg van het ouder worden, verschillen namelijk sterk per individu.

Bij de behandeling van kanker is het van belang rekening te houden met deze verschillen. Daarnaast neemt bij het ouder worden de veerkracht van lichaam en geest af en maken ouderen vaak een andere afweging van de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren. Ook hiermee moet rekening worden gehouden.