Comorbiditeit

Ouderen hebben vaak ook (al) een andere ziekte, zoals bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Het tegelijkertijd hebben van twee of meer ziekten heet comorbiditeit. Bijna 70% van alle Nederlandse kankerpatiënten in de leeftijd 65-79 jaar heeft ernstige, levensbekortende comorbiditeit op het moment van diagnose. Bij 80-plussers is dit zelfs bijna 80%.

Comorbiditeit kan van invloed zijn op de keuze van de behandeling van kanker. Behandeling volgens de landelijke richtlijnen is daardoor niet altijd mogelijk en het veroorzaakt een veelheid aan klachten en/of symptomen. Daarom is het nodig dat de zorg op persoonlijk op de patiënt wordt afgestemd.

Richtlijnen bevelen standaard behandelingen aan die niet zonder meer toepasbaar zijn op alle ouderen met een specifiek tumortype en -stadium. Het bewijs voor richtlijnen is veelal gebaseerd op onderzoek bij patiënten van middelbare leeftijd, zonder comorbiditeit en andere beperkingen, terwijl onderzoek onder oudere kankerpatiënten schaars is. Multidisciplinaire samenwerking is dan ook nodig om te komen tot een behandeling op maat.