Over GeriOnNe

GeriOnNe is een landelijke stichting, die aandacht vraagt voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten en zich inzet om de zorg voor deze groep te verbeteren. Ruim 40% van alle kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar en dit aantal zal als gevolg van de dubbele vergrijzing alleen maar toenemen. Aandacht voor de specifieke problematiek van oudere patiënten met kanker wordt daarom steeds belangrijker.

Doel

Het doel van de stichting GeriOnNe is: het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor oudere patiënten met kanker en alles wat hiermee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het begrip ‘zorg’ omvat niet alleen de daadwerkelijke medische en verpleegkundige zorg, maar ook zaken als wetenschappelijk onderzoek, scholing voor behandelaars en andere zorgverleners, en het geven van voorlichting over ‘kanker en ouderen’. Dit alles om ervoor te zorgen dat oudere patiënten met kanker erkend worden als een aparte groep binnen de totale groep van kankerpatiënten.

GeriOnNe werkgroepen

De stichting is in 2004 opgericht en bestaat uit een grote groep professionals; medici en paramedici afkomstig uit de oncologische en de geriatrische zorg. De erkenning van onderbehandeling in het verleden en de neiging tot overbehandeling in het heden, is de aanzet geweest tot de vorming van een tweetal werkgroepen, namelijk de werkgemeenschap Onderzoek & Zorg en de werkgroep Onderwijs.