ANBI

  • Stichting Gerionne heeft een ANBI status. De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs.
  • Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft en dat het bestuur van de stichting geen financiële vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden binnen de stichting. Dat geldt ook voor Stichting Gerionne. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en de stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Deze zijn te vinden op de website van stichting Gerionne. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.
  • Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het RSIN nummer van Stichting Gerionne is 8146.35.957.