Jaarverslag 2020

Vanwege de door COVID-19 ontstane beperkingen hebben er in 2020 geen bijeenkomsten van Gerionne plaatsgevonden. De in april 2020 geplande Heidedag is wegens coronamaatregelen uitgesteld tot tweede helft 2021/eerste helft 2022.

In 2020 is gewerkt aan het programma voor het Nationaal symposium Kanker bij Ouderen 2021, dat elke twee jaar vanuit Gerionne wordt georganiseerd. Dit congres is uitgesteld vanwege het onvoldoende kunnen werven van sponsorgeld. Dit was grotendeels gerelateerd aan de onzekerheid rondom de dan geldende coronamaatregelen, waardoor twijfel was over de haalbaarheid. Er is een nieuwe datum geprikt voor november 2022.