Werkgemeenschap Onderzoek & Zorg

De werkgemeenschap Onderzoek & Zorg is een van de werkgroepen van de stichting GeriOnNe. Het is een landelijke groep van professionals die kennis deelt en klinisch vergelijkend onderzoek gericht op ouderen en kanker hoog in het vaandel heeft staan.

Onderzoek & Zorg

De oudere mens met kanker wordt in de meeste onderzoeken niet meegenomen omdat bij 60% van deze groep patiënten één of meerdere chronische aandoeningen wordt geconstateerd. Onderzoek is echter hard nodig om te kunnen komen tot het formuleren van protocollen en zorgpaden waardoor verbeterde zorg voor de ouderen met kanker ontstaat. Om te komen tot een behandeling op maat voor de oudere patient met kanker wordt er binnen de werkgemeenschap Onderzoek & Zorg niet alleen gekeken naar tumorspecifieke behandelingen, maar ook naar de invloed van geriatrische aspecten op de behandeling van kanker bij oudere patienten.

Doel

De werkgemeenschap stelt zich ten doel:

  • Het verrichten van onderzoek naar en de verkenning van prognostische factoren (waaronder comorbiditeit) en zorgpatronen.
  • Nationale en internationale uitwisseling en samenwerking, overdracht van kennis en ervaring.
  • Het stimuleren van multidisciplainre samenwerking in de praktische uitvoering van de zorg voor ouderen met kanker.
  • Het stimuleren en uitvoeren van zorgonderzoeksprojecten; population-based (alle patiënten omvattend) én prospectief (geselecteerde groepen, al dan niet in de vorm van clinical trials).
  • Het signaleren van knelpunten in de praktijk, zowel in professionele uitvoering als in de organisatie van zorg.
  • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot geriatrische oncologie.
  • Implementeren van geriatrische screening (de Geriatric Navigator) en het bevorderen van invoering daarvan in de geri-oncologische praktijk.

Deelname

Heeft u interesse in deelname aan de werkgemeenschap Onderzoek & Zorg, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via info@gerionne.nl