Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs bestaat uit een landelijke groep professionals die het multidisciplinaire denken en doen als speerpunt hanteert. Het dichter bij elkaar brengen van de verschillende disciplines in de zorg en het leveren van behandeling en zorg op maat aan ouderen met kanker, is van groot belang voor de werkgroep. Door het actief delen van kennis hoopt de werkgroep Onderwijs op verschillende niveaus het onderwerp ouderen en kanker beter onder de aandacht te brengen.

Doel

De werkgroep heeft zich het volgende ten doel gesteld:

  • Het organiseren van een landelijk tweejaarlijks congres
  • Het initiëren en organiseren van na- en bijscholingsactiviteiten
  • Het signaleren van hiaten in bestaande scholing

Activiteiten

Tot op heden heeft de werkgroep Onderwijs een bijdrage geleverd aan:

  • Het verzorgen van presentaties tijdens nationale en internationale congressen (o.a. SIOG en ESO)
  • De ontwikkeling en organisatie van het symposium ‘kanker bij ouderen’ in
  • Het leveren van programma onderdelen op het gebied van ouderen en kanker voor de ‘V&VN Oncologiedagen’ 

Meer informatie

Mocht u meer informatie wensen te ontvangen over de activiteiten van de werkgroep Onderwijs, dan horen we dat uiteraard graag. U kunt ons bereiken via info@gerionne.nl