Handboek Kanker bij ouderen

De stichting GeriOnNe heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Handboek Kanker bij ouderen. De redactie bestond uit dr. Machteld Wymenga, prof. dr. Jan Willem Coebergh, dr. Huub Maas en prof. dr. Harry.C. Schouten.

 

Handboek Kanker bij Ouderen

 
Presentatie

Het handboek is tijdens het 5e Nationale Symposium Kanker bij Ouderen in november 2011 gepresenteerd. Tijdens het symposium zei prof. dr. J.W.R. Nortier; “Het is bijzonder dat ik het eerste exemplaar heb mogen overhandigen tijdens het lustrum van het GeriOnNe symposium dat geheel in het teken stond van ouderen en kanker. We zijn als een groep pioniers gestart en het is dan ook geweldig om te constateren dat het thema ‘ouderen en kanker’ steeds actueler wordt. Een dergelijk handboek draagt fantastisch bij aan kennis en de bekendheid met specifieke problemen bij de behandeling van ouderen met kanker. Ook zijn inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk op prettige wijze bijeengebracht.”

Praktijkgericht overzicht

Het veelomvattende handboek is bedoeld voor een brede groep professionals die zorg verlenen aan ouderen met kanker. Het gaat daarbij om huisartsen, geriaters, internisten, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, artsen in opleiding en oncologieverpleegkundigen. Het handboek geeft een praktijkgericht overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot epidemiologie, etiologie, pathogenese, diagnostiek, behandeling en follow-up.

Het handboek is een uitgave van De Tijdstroom.

Handboek Kanker bij Ouderen
ISBN: 9789058981950
Redactie: dr. A.N.M. Wymenga, prof.dr. J.W.W. Coebergh, Dr. H.A.A.M. Maas, prof.dr. H.C. Schouten